Contact
Bone Therapeutics

Uniek technologieplatform

Bone Therapeutics brengt een unieke technologie via de ontwikkeling van innovatieve botceltherapieproducten die toegediend kunnen worden op minimaal invasieve wijze.

Ons doel is om verbetering te brengen ten opzichte van de huidige beschikbare behandelingen op gebied van:

  • Doeltreffendheid : door de ontwikkeling van innovatieve celtherapieproducten, bestaande uit gedifferentieerde, botvormende cellen (of osteoblasten). Onze primaire focus ligt op het allogene platform (met cellen afkomstig van een gezonde donoren), via het ALLOB® programma. Daarnaast heeft het Bedrijf een autoloog botceltherapieproduct, PREOB®, bekomen uit het beenmerg van de patiënt.
  • Veiligheid : door het aanbieden van een minimaal invasieve toedieningswijze waarbij de cellen worden ingeplant met behulp van een naald in de zone van de breuk of het defect en aldus een zware chirurgische ingreep wordt vermeden.

Bone Therapeutics ontwikkelt 2 “first-in-class” producten, ALLOB ® en PREOB ® . Het productieproces bestaat uit het ex vivo in cultuur brengen van humane beenmergcellen voor het bekomen van humane osteoblasten (botvormende cellen). De producten van Bone Therapeutics worden allen geproduceerd naar de hoogste GMP standaarden en al de klinische studies worden opgesteld in overleg met de bevoegde autoriteiten. ALLOB ® en PREOB ® zijn geclassificeerd als ‘advanced therapy medicinal product’ in Europa. Hiervan is allom bekend dat ze de meest strikte regels vereisen voor de ontwikkeling van celtherapieproducten.

Bekijk onze video